מסנן דשנים

  • מכונת ניפוי תופים רוטרי

    מכונת ניפוי תופים רוטרי

    המכונת ניפוי תופים רוטריהוא ציוד נפוץ בייצור דשנים מורכבים, המשמש בעיקר להפרדת החומרים המוחזרים והמוצר המוגמר, גם לממש את סיווג המוצרים הסופיים, ואף לסווג את המוצרים הסופיים.

  • מסנן רטט ליניארי

    מסנן רטט ליניארי

    המסנן רטט ליניארימשתמש במקור רטט רב עוצמה ממנוע הרטט, החומרים מטלטלים על המסך ונעים קדימה בקו ישר.