תרבות ארגונית

קונספט ארגוני: ליצור ערך ללקוחות זה ליצור ערך לעצמנו.
Enterprise Spirit: להיות השותף שלך.
מטרה ארגונית: איכות זכאית היא החובה על החברה, ואיכות טובה היא התרומה לחברה.
שירות ארגוני: חריגה מציפיות הלקוחות.